Forense en Windows


IES San Clemente - CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro


Actividade desenvolvida dentro do proxecto "Plataforma de retos de ciberseguridade. A gamificación no proceso de adquisición de competencias no ámbito da ciberseguridade", financiado na convocatoria de premios para o desenvolvemento de proxectos de innovación na FP do ano 2022.
Email de contacto: ciberseguridade @ iessanclemente.net